Chiều ngày 10/01/2022 HTX Dịch vụ Nông nghiệp xã Sơn Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Về dự chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, HUV, Bí thư Đảng Ủy; ông Hồ Phạm Tuân, CT. UBND xã; đại diện thường trực HĐND, UBMTTQ và thôn trưởng các thôn.

    Ông Trần Công Tĩnh, Giám đốc HTX DV Nông nghiệp báo cáo hoạt động năm 2021

    Tại Hội Nghị ông Trần Công Tĩnh, Giám đốc HTX DV Nông nghiệp xã  đã báo cáo tình hình hoạt động năm 2021. Trong năm qua dưới sự chỉ đạo  của BTV Đảng, UBND cùng sự phối hợp chặt chẽ của Bí thư, thôn trưởng nên HTX DVNN xã đã từng bước khẳng định vai trò, vị trị của mình trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn của xã nhà. Hàng năm cung ứng dịch vụ nông nghiệp, năng suất lúa vụ xuân đạt trên 6,8 tấn/ha, vụ hè thu đạt 4,2 tấn / ha. Đảm bảo tốt công tác  bảo vệ hoa màu cho 169,3 ha lúa; Nhiệm vụ thủy lợi, tưới tiêu và công tác bảo vệ hoa màu được quan tâm thường xuyên nên trong nhiều năm qua năng suất lúa vụ xuân luôn nằm trong tốp đầu của cụm 1…

Bà Văn Thị Thương, Kế toán HTX DVNN báo cáo công tác thu chi tại Hội Nghị

    Trên cơ sở bản báo cáo của HTX các đại biểu về tham dự đã chúc mừng các kết quả đạt của BQL.  Các đại biểu về dự  mong muốn BQL tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác thủy lợi và công tác bảo vệ hoa màu. Đặc biệt là các ruộng gián canh với các xã khác. Cần can thiệp với HTX của các xã  mà Sơn Châu có ruộng gián canh trong việc cung ứng nước để người dân sản xuất đúng lịch thời vụ và đạt năng suất cao; Nâng cao hoạt động của HTX trong công tác đa dạng các hoạt động cung ưng các dịch vụ phục vụ sản xuất.

Ông Văn Đình Nhiên, Bảo vệ trạm bơm phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Hồ Phạm Tuân, CT.UBND xã cần xây dựng phương án hoạt động cụ thể, có lộ trình, kế hoạch rõ ràng.  Đa dạng hóa trong cung cấp các loại hình dịch vụ. Tập trung xử lý Trạm bơm để đảm bảo hoạt động tưới tiêu…

Ông Hồ Phạm Tuân, CT. UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Sau nữa ngày tổ chức Hội nghị, BQL HTX  đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo của đại biểu và lãnh đạo cấp trên. BQL HTX sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của HTX nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân sản xuất nông nghiệp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    ISO
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 165.695
    Online: 9