Thông tin về Lãnh đạo UBND

UBND

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

NGUYỄN ANH TUẤN

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

0988842512
  CAO THỊ MỸ NHÀN P. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PCT.HĐND XÃ 0373884728

02

HỒ PHẠM TUÂN CHỦ TỊCH UBND  XÃ 0965868232

03

TRẦN THỊ THÚY LINH  PHÓ CHỦ TỊCH UBND  XÃ 0915670083

04

NGUYỄN CHÍ NAM

P.CHỦ TỊCH HĐND XÃ

0983429518

05

NGUYỄN CHỈ

CHỦ TỊCH UBMTTQ XÃ

0971430449
       
 
ISO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 120.419
Online: 8