Sáng ngày 04/01/2022, Hội đồng nhân dân xã Sơn Châu tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân xã lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về tham dự kỳ họp có đại diện tổ hội đồng huyện được bầu tại cụm 1 gồm: ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Kim Chi, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Hà. Ở xã có ông Nguyễn Anh Tuấn, HUV, Bí Thư Đảng ủy xã, cán bộ, công chức cấp xã, Bí thư, thôn trưởng, trường, trạm đóng trên địa bàn và 20 vị đại biểu HĐND xã khóa XX.

    Toàn Cảnh kỳ họp HĐND xã lần thứ 2, khóa XX

     Tại kỳ họp ông Trần Kim Chi, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Hà đại diện cho tổ Hội đồng nhân dân huyện báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện trong đó có một kết quả nổi bật là. Về thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt trên 12 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 368 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tốt, có 23/23 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM và được đoàn kiểm tra liên ngành NTM TW đề nghị Hội đồng thẩm định Quốc gia công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Ông Hồ Phạm Tuân, CT. UBND xã báo cáo kết quả phát triển KT - XH, QP - AN năm 2021, phương hướng năm 2022 và các tờ trình tại kỳ họp

        Ông Hồ Phạm Tuân , Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo kết quả phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã, tới thôn cũng như sự đồng lòng, chung sức của nhân dân  nên xã Sơn Châu đã hoàn thành xuất sắc 18/21 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Một số chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch huyện giao, như thu ngân sách, cứng hóa đường giao thông, khu dân cư kiểu mẫu. Tổng thu Ước thực hiện thu năm 2021: 20.996.217.822 đồng. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt: 41,77 triệu đồng/người

    Đặc biệt trong năm 2021 Phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang khu dân cư có những chuyển biến tích cực. Cải tạo được vườn hộ, trồng mới  hàng rào xanh, phủ xanh.Vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây mở rộng các tuyến đường đạt chuẩn NTM. Phong trào xây dựng đường điện thắp sáng đường quê được các thôn thực hiện sôi nổi. Đến nay trên tất cả các tuyến chính của các thôn đều có điện đường thắp sáng. Các tiêu chí xã NTM được giữ vững. Hoàn thành 2 khu dân cư kiểu mẫu, 06 vườn mẫu. Tình hình quốc phòng – An ninh được giữ vững. Năm 2021 có 04 thanh niên nhập ngũ, huấn luyện quân sự năm 2021 kết quả đạt giải nhất cụm.Tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh chính trị nội bộ và các lĩnh vực khác được giữ vững, chưa phát hiện vấn đề phức tạp.

Toàn cảnh kỳ họp

       Trên cơ sở  kết quả đạt được cũng như chỉ tiêu huyện giao năm 2022 phương hướng phát triển KT – XH, QP-AN với các chỉ tiêu cụ thể sau; Tổng sản lượng lương thực đạt 1.320 tấn;Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,8 triệu đồng; Thu ngân sách 3.773.000.000 đ, trong đó thu từ tiền đất 3.000.000.000 đồng; Tổng đàn trâu bò, hươu, đàn ong, đàn gia cầm tăng 3 -5%. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là khu vực Nầm và khu vực thôn Nam Đoài. Trồng mới 08 ha rừng; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%, 7/7 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,48%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 0,5-1%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 71,62%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dưới 12%. Xây dựng cơ quan Ủy ban nhân dân xã đạt chuẩn văn hóa; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%, tỷ lệ hộ tham gia bảo hiểm xã hội 42%; Tập trung thực hiện 7 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Hoàn thành mới 01 khu dân cư NTM kiểu mẫu;Hoàn thành mới 6 vườn mẫu... Đồng thời phê duyệt các kế hoạch như; kế hoạch sử dụng đất năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn xã; phê chuẩn các chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM; phương án dự toán thu, chi nguồn đấu giá đất;

      Tại kỳ họp đại diện UBND xã đã thông qua  báo cáo trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 2 và các tờ trình xin HĐND phê duyệt  về các kế hoạch, chính sách năm 2022; Báo cáo giám sát của UBMTTQ, ban Pháp chế, ban Kinh tế;

Ông Nguyễn Nhật Tiến, Đại biểu HĐND xã phát biểu tại Kỳ họp

     Một số nội dụng được đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu thảo luận tại kỳ họp là: Tăng cường công tác quản lý cấp giấy CNQSD đất; Nghiên cứu tạo đường vuốt tại khu vực đê Tân Long; Cần quyết liệt và tập trung và các công trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã; Tập trung chỉ đạo quyết liệt về sản xuất nông nghiệp theo đúng lịch thời vụ. Có các giải pháp giải quyết đất bỏ hoang; Chỉ đạo công tác trồng cây chắn sóng tại khu vực biền bãi;

      Sau một buổi làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết của HĐND xã kỳ họp thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 về: Nghị quyết về kết quả phát triển KT- XH năm 2021 phướng hướng hoạt động năm 2022; NQ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; NQ quy hoạch sử dụng đất năm 2022; NQ các chính sách hỗ trợ phát triển trong XDNTM năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng thu, chi nguồn ngân sách đấu giá đất năm 2022; NQ phê duyệt các công trình đầu tư xây dựng năm 2022 ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    ISO
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 165.673
    Online: 4