Ngày 28/7/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/HU tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn”.

Mục đích cuộc thi nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang, thành tựu to lớn, toàn diện của Đảng bộ huyện Hương Sơn qua 93 năm xây dựng và phát triển; tri ân, biểu dương thế hệ cán bộ, đảng viên, tiền bối cách mạng, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, lãnh đạo, phát triển của Đảng bộ huyện. Nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng phát triển quê hương, đất nước; củng cố niềm tin; tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm xây dựng huyện nhà phát triển nhanh, bền vững. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.


 

Hình thức: Thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên mạng Internet, tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn (https://huongson.hatinh.gov.vn); mục Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn”. Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia Cuộc thi tuần. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng nhất để trả lời. Mỗi cá nhân tham gia không quá 07 lần trong Cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả có số đáp án trả lời đúng nhiều nhất đồng thời có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần thi.

Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 02/10/2023 đến ngày 29/10/2023. Thời gian mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00’ phút ngày thứ Hai đầu tuần và kết thúc vào 22 giờ 00’ của ngày Chủ nhật trong tuần.

Đối tượng dự thi: là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn huyện; tuyên truyền, vận động lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hương Sơn đang sinh sống trên địa bàn trong và ngoài huyện cùng tham gia (thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, Tổ thẩm định, Tổ thư ký, Kỹ thuật Cuộc thi không được tham gia dự thi).

Giải thưởng cuộc thi: Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao 11 giải cá nhân cho những người có điểm số cao nhất, có phần dự đoán chính xác nhất và thời gian làm bài thi nhanh nhất theo từng tuần: 01 giải Nhất: trị giá 500.000 đồng + Giấy chứng nhận; 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng + Giấy chứng nhận; 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá  200.000 đồng + Giấy chứng nhận; 05 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng + Giấy chứng nhận.

Sau 04 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả triển khai Cuộc thi để trao thưởng cho các tập thể tích cực, có số lượt thí sinh tham gia lớn trong suốt 04 Cuộc thi tuần. Giải tập thể: 01 giải Nhất: trị giá 1.000.000 đồng + Giấy khen; 01 giải Nhì: trị giá 700.000 đồng + Giấy khen; 02 giải Ba: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng + Giấy khen.

  Tài liệu phục vụ cuộc thi: Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn, tái bản lần thứ nhất (tập 1: 1930-1975; tập 2: 1975-2015, có mã QR và đường link kèm theo); Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các bài viết, tài liệu liên quan đến cuộc thi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn.

  Đề nghị các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân liên quan đẩy mạnh tuyền sâu rộng và cổ vũ các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…. tích cực hưởng ứng và tham gia dự thi tìm hiểu về Lịch sử vẻ vang của Đảng bộ huyện Hương Sơn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    ISO
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 165.680
    Online: 7