Sáng ngày 26/6 Hội đồng nhân dân xã Sơn Châu, khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7. Về tham dự kỳ họp gồm các đ/c Đại biểu HĐND xã, Cán bộ, công chức, Bí Thư, Thôn trưởng và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã.

      Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã Hội, Quốc Phòng- An ninh; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Trả lời ý kiến cử tri gửi kỳ hợp thứ 7; Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã Hội báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản gửi tới kỳ họp;

         Trong kỳ họp cũng được nghe ý kiến của các đại biểu thảo luận như; Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp  vụ Hè Thu đang còn một số vấn đề bất cập trong lịch thời vụ, việc cung ứng giống và cung cấp nước. Đề xuất giải pháp trong Sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa đồng nhất xuyên suốt trên các thôn; Các hoạt động xây dựng NTM nâng cao 6 tháng đầu năm đang trầm lắng; Đấu giá đất đạt kết quả thấp dẫn đến nguồn hoạt động xây dựng NTM nâng cao gặp khó khăn; Đề án tích tụ ruộng đất nhất trí chủ trương tuy nhiên có sự khảo sát cụ thể phù hợp với từng địa hình; HĐND xã cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của mình trên tất cả lĩnh vực đặc biệt đối với lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường; Chất lượng hoạt động của các vị đại biểu HĐND xã còn chưa đồng đều; Việc phân loại rác thải còn bất cập, ý thức phân loại rác trong nhân dân chưa cao. Đề xuất cả hệ thống chính trị vào cuộc đi sâu, đi sát để tuyên truyền vận động nhân dân;

         Kỳ họp thứ 7 đã thông qua 2 Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã Hội, Quốc Phòng- An ninh; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

Một số hình ảnh tại kỳ họp;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    ISO
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 129.419
    Online: 18