Với 12.800 liều vắc-xin phòng COVID-19 Moderna do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ để ưu tiên tiêm cho trẻ em 11 tuổi, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm trước ngày 30/4/2022.

        Ngày 14/4/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có quyết định về việc phân bổ vắc-xin phòng COVID-19, trong đó Hà Tĩnh được phân bổ 12.800 liều vắc-xin Moderna.

    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp nhận, bảo quản, phân phối, vận chuyển và triển khai tiêm vắc-xin kịp thời, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

 

Hà Tĩnh sẽ hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 1 cho trẻ 11 tuổi trước 30/4

Vắc-xin phòng COVID-19 Moderna ưu tiên tiêm mũi 1 cho trẻ 11 tuổi trên địa bàn và hạ dần theo độ tuổi.

    Đối tượng tiêm: Phân bổ 12.800 liều vắc-xin phòng COVID-19 Moderna (tính theo liều 0,25 ml mỗi trẻ) cho các địa phương để ưu tiên tiêm mũi 1 cho trẻ 11 tuổi trên địa bàn và hạ dần theo độ tuổi.

    Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/4/2022. Các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng vắc-xin đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phải hủy vắc xin do hết hạn rã đông (lưu ý vắc-xin rã đông lúc 20h ngày 8/4/2022).

    Địa điểm tiêm: tại các bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh tuyến huyện; các cơ sở tiêm chủng lưu động tại các trường học, cơ sở giáo dục… đóng trên địa bàn và các điểm tiêm khác do UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn triển khai. Lưu ý: Trẻ béo phì, có bệnh nền, tiền sử dị ứng tiêm tại các bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh.

Hà Tĩnh sẽ hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 1 cho trẻ 11 tuổi trước 30/4

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị tiêm phòng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

     Việc tổ chức tiêm chủng thực hiện theo quy định tại mục III Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

    Phụ huynh/người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu ban hành kèm theo Văn bản số 1104/SYT-NVY ngày 01/4/2022 của Sở Y tế. Đề nghị phụ huynh/người giám hộ cùng đưa trẻ đi tiêm.

Thu Hòa

Báo Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    ISO
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 129.344
    Online: 30