Nhân dân thôn Đông làm mương, mở rộng lề đường, xây dựng bồn hoa.

        Trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, 20 tiêu chí đều có mối quan hệ khắng khít và tác động qua lại lẫn nhau. Để đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới đặc biệt là NTM nâng cao cần có sự đồng lòng, vào cuộc của nhân dân và của cả hệ thống chính trị; trong đó nhân dân là nòng cốt, là chủ thể có vai trò quyết định. Nhận thức được vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng NTM và tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân  trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Châu quyết tâm và giữ vững các tiêu chí phấn đầu về đích xã NTM nâng cao năm 2022

        Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện;Tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.Với mục đích nâng cao đời sống cho nhân dân. Dân được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng. Đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.  Người dân hiến đất, góp công để xây dựng các công trình, tham gia các hoạt động làm sạch môi trường nông thôn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, từ đó lan tỏa tinh thần chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM. Để từng bước hoàn thiện hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn, từ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và ngân sách địa phương và nguồn đóng góp của nhân dân.

Công đoàn xã tham gia đồng hành tại thôn Đông

        Xã Sơn Châu  đã từng bước khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa- thể thao ở cơ sở, tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã xây mới 2 nhà văn hóa, 1 công trình Khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em, Mở rộng được hơn 8 công trình  làm đường giao thông trên toàn xã; xây mới công trình  nhà vệ sinh tại trường học…tập trung cải tạo chỉnh trang nhà cửa trên toàn xã; phấn đấu năm 2021 hoàn thành 2 khu dân cư kiểu mẫu, 10 vườn mẫu; đang xây dựng 1 sản phẩm OCOP chuyên về nhung hươu;  tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đạt tỷ ệ 2.32%; thu nhập bình quân phấn đấu đạt 43,8 triệu đồng tăng 5 triệu đồng so với năm 2020…

Thôn Đình mở rộng đường giao thông

            Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Đặc biệt là sự đồng thuận và chung sức của nhân dân xã nhà sẽ làm diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Tạo đà và bước tiến nhanh, chắc để xã nhà  phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2022./.

Một số hình ảnh khác

Cổng thông tin điện tử xã Sơn Châu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    ISO
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 129.441
    Online: 30