Chiều ngày 13/1, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Văn hóa - Truyền thông; Phát động xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới năm 2022. Đồng chí Hồ Thái Sơn - PCT UBND huyện và đồng chí Trần Anh Nam - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, trên cơ sở nội dung Kế hoạch triển khai, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất cao nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động Văn hóa - Truyền thông, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, truyền thông chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân Nhâm Dần 2022; kỷ niệm 231 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2022.

Đ/c Trần Anh Nam, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin triển khai Kế hoạch hoạt động Văn hóa và Truyền thông; phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2022.

Đ/c Trịnh Ngọc Chung, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông triển khai kế hoạch hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân

Trong năm 2022, huyện sẽ tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, tuyên truyền các ngày lễ của quê hương, đất nước. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xây dựng các danh hiệu gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới có chiều sâu, chất lượng. Phát động phong “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với các hoạt động Đại hội Thể dục, Thể thao. Khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp. Làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức tốt các hội diễn, hội thi văn nghệ, thể thao quần chúng. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thông tin viễn thông. Tu bổ, tôn tạo, tổ chức phục dựng các lễ hội và phát huy giá trị các Di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đổi mới nội dung và hình thức các chương trình phát thanh, cổng, trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn và công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện.

Đồng chí Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2022, các cơ quan, phòng ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn cần cụ thể hóa các nội dung, ra sức thi đua, sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động để đạt những kết quả cao hơn.

Nhiệm vụ trước mắt tập trung cho công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, phòng chống dịch Covid -19, xiết chặt quản lý người đến và về trên địa bàn; Các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội Tết Nguyên đán; Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn trước trong và sau tết.

Trao giấy công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, đã trao giấy công nhận danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và “xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới” cho 3 địa phương; trao giấy khen của Giám đốc sở VHTT và DL cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:ISO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 120.390
Online: 11