Từ ngày 01/10/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hương Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

1. Chính sách giảm đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ

Đến nay BHXH huyện Hương Sơn đã thực hiện xong việc gửi Thông báo giảm mức đóng vào quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0% đến các đơn vị sử dụng lao động thuộc diện được hưởng chính sách trong toàn huyện, thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.; đến nay BHXH huyện đã phối hợp với đơn vị và người lao động hoàn thiện hồ sơ chi trả cho 1.090 lao động trên địa bàn huyện đã được nhận tiền hỗ trợ.

2. Chính sách hỗ trợ NLĐ

2.1. Đối tượng áp dụng

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, NLĐ tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ).

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ).

2.2. Các mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ tính trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

- Dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

2.3. Thời gian thực hiện

a. Thời gian tiếp nhận đề nghị hỗ trợ

- Đối với NSDLD: Trong thời hạn 5 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến. Các trường hợp có sai lệch thông tin, quá trình đóng BHTN thì thời hạn tiếp nhận đề nghị chậm nhất đến ngày 31/10/2021.

- Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN (đối tượng bảo lưu): Chậm nhất đến ngày 15/11/2021.

b. Thời hạn thực hiện của cơ quan BHXH: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin của NLĐ và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

2.4. Phương thức chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ

- Cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của NLĐ do NSDLĐ cung cấp (đối với các trường hợp đang tham gia BHTN) hoặc do cá nhân NLĐ cung cấp (đối với các trường hợp đã dừng tham gia BHTN).

- Trường hợp NLĐ chưa có tài khoản ngân hàng, BHXH huyện Hương Sơn khuyến nghị NLĐ nên mở tài khoản để việc nhận tiền hỗ trợ được nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

- Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.5. Hình thức giao dịch hồ sơ với cơ quan BHXH

- Trực tuyến thông qua: Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam; Các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN; Ứng dụng VssID - BHXH số.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại BHXH huyện. Các trường hợp đã dừng tham gia BHTN nộp tại cơ quan BHXH huyện để giải quyết.

2.6. Các cách tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

- Từ sổ BHXH của người lao động.

- Trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ truy cập: https://baohiemxahoi.gov.vn

- Qua Tổng đài Tư vấn và chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 1900.9068.

- Qua tin nhắn tra cứu tại Tổng đài 8079, theo cú pháp: BH (dấu cách) QT (dấu cách) mã số BHXH gửi 8079. Lưu ý: Mã số bảo hiểm xã hội là mã số trên sổ bảo hiểm xã hội hoặc 10 số cuối trên thẻ bảo hiểm y tế của người lao động.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   ISO
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 129.389
   Online: 26