Chi tiết thủ tục
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá (Số 91 Hàn Thuyên, Thành phố Thanh Hóa)
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
c. Trình tự:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn cho thương nhân
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn thương nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm để thẩm xét:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tổng hợp trình Hội đồng xét duyệt để cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (Thời điểm họp xét: 1 tháng 3 lần vào ngày 10, 20 và ngày 30 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì xét vào ngày làm việc tiếp theo).
- Trường hợp cần phải bổ sung hồ sơ trong thời hạn 5 ngày phải chuyển hồ sơ cho cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho thương nhân biết các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh. (thời gian thương nhân bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng, Phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm hoàn chỉnh việc in ấn trình Chi cục trưởng ký Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm:
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
 b. Thời gian:
Trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ, tết)  
c. Trình tự:
- Thương nhân nộp phí, lệ phí theo quy định
- Thương nhân nộp phiếu hẹn, ký vào sổ giao nhận và nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá
3. Hồ sơ.
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu, 01 bản chính)
b) Số lượng hồ sơ:       01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Hồ sơ đăng ký quảng cáo
8. Phí, lệ phí: 
Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo : 50.000đồng lần cấp/1 sản phẩm
Phí thẩm đinh, xét duyệt hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm: 300.000đồng lần/sản phẩm
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh quảng cáo Số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001;
- Nghị định số:24/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo Ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2003;
- Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn nghị định số:24/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;
- Thông tư Liên tịch 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 1 năm 2004 Của Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Y tế;
- Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sở dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Quyết định số 1228/QĐ -SYT ngày 31/12/2003 của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai, thực hiện đề án Cái cách thủ tục hành chính theo mô hình ”một cửa" của ngành Y tế, Có hiệu lực từ ngày 01/10/2003;
- Quyết định số 245/QĐ-SYT ngày 08/5/2009 của Giám đốc Sở Y tế về việc uỷ quyền cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận liên quan đến Vệ sinh, an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 08/5/2009.
 

Tệp đính kèm:

1251452707062.doc
ISO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 120.393
Online: 8