Chi tiết thủ tục

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3Xử lý hồ sơ

1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:

 Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân không phù hợp với quy định của pháp luật thì tư chối cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện.

Bước 4: Trả kết quả cho công dân

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

Công dân nộp lại Phiếu hẹn và nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiến nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện : 01 bản theo mẫu.

2. Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có : 01 bản theo mẫu

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện: 01 bản chính.

4. Nội quy thư viện: 01 bản chính

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ      

4. Thời hạn giải quyết:

Trong văn bản chưa quy định thời gian giải quyết.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký hoạt động thư  viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Mẫu số 1

Bảng kê danh mục tài liệu hiện có trong thư viện Mẫu số 2

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

Thư viện tư nhân được thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản đến dưới 1.000 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

 2. Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.

3. Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.

4. Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:

a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.

b) Người làm việc trong thư viện: phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và được bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ thư viện;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 về thư viện.

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.


Tệp đính kèm:

1254881256781.doc
ISO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 120.422
Online: 9