Chi tiết thủ tục

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ .

Ban vận động xây dựng Tổ dân phố văn hóa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.

Bước 3Trình tự thực hiện .

 Ban chỉ đạo phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng “ Tổ dân phố văn hóa” của đơn vị đề nghị được công nhận danh hiệu “ Tổ dân phố văn hóa”. Lập biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng Tổ dân phố văn hóa.

1.Trường hợp đánh giá có đủ điều kiện.

 Ban chỉ đạo phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề nghị UBND phường xác nhận vào Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và làm công văn đề nghị UBND thành phố, thị xã công nhận.

2. Trường hợp đánh giá, chưa đủ điều kiện được công nhận “ Tổ dân phố văn hóa” thông báo để người nộp hồ sơ được biết.

Bước 4  . Trả kết quả

a . Địa điểm trả .

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b . Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c . Trình tự trả.

UBND phường hoàn tất hồ sơ gửi về UBND thành phố, thị xã để giải quyết theo quy định. Đồng thời thông báo để người nộp hồ sơ được biết.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

Trong văn bản chưa quy định thời gian

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND phường.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo được xác nhận

10. Yêu cầu điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

I. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"  với những nội dung cụ thể như sau:

1. Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a) Có từ 90% hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định; nhiều hộ giầu, dưới 5% hộ nghèo, không có hộ đói;

b) Có từ 80% hộ gia đình trở lên có nhà ở được xây bền vững, xoá nhà tranh tre dột nát.

2. Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú:

a) Có các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế; có điểm sinh hoạt văn hoá vui chơi giải trí; có hoạt động văn hoá, thể thao thường xuyên;

b) Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không có tệ nạn xã hội; không tàng trữ và sử dụng văn hoá phẩm cấm lưu hành;

c) Có từ 80% hộ trở lên được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá"; khu dân cư hoặc trên 70% số khu dân cư được công nhận danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" liên tục 3 năm trở lên;

d) Không có dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm hàng năm 1,5% tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy định, phụ nữ có thai được khám thai định kỳ.

3. Có môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a) Đường giao thông được trải nhựa hoặc bê - tông; có hệ thống đèn chiếu sáng; đường phố, nơi sinh hoạt công cộng sạch đẹp; thực hiện tốt pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đô thị;

b) Có 100% số hộ được sử dụng nước sạch; vệ sinh môi trường được đảm bảo;

c) Tôn tạo bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

4. Thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và Quy chế dân chủ ở cơ sở;

c) Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể được xếp loại khá trở lên;

d) 100% trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường; đạt chuẩn phổ cật giáo dục trung học cơ sở trở lên;

e) Có phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.

II. Thời gian đăng ký xây dựng hoặc được công nhận danh hiệu "Làng văn hoá" từ 3 năm trở lên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- Quyết định số127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa thông tin Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"


ISO
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 84.123
Online: 6